субота, 24. август 2019.

ЧасописиИновације у настави 1/13, Учитељски факултет Београд
Иновације у настави 2/13, Учитељски факултет Београд
Иновације у настави, 3/13, Учитељски факултет Београд
Иновације у настави 3/14, Учитељски факултет Београд
Иновације у настави 1/16, Учитељски факултет Београд
Иновације у настави 2/17, Учитељски факултет Београд, стр. 15- 28
Иновације у настави 2/08, УФ

Методичка пракса 1/17, Заједница учитељских факултета Србије
Методичка пракса 2/17, Заједница учитељских факултета Србије

Методичка теорија и пракса 1/18, Заједница учитељских факултета
Методичка теорија и пракса 2/18, Заједница учитељских факултета
Методичка теорија и пракса 1/19, Заједница учитељских факултета

Настава и васпитање, 2/08, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 1/15, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 2/15, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 3/15, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 4/15, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 1/16, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 2/16, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 3/16, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 1/17, Педагошко друштво Србије
Настава и васпитање 1/19, Педагошко друштво Србије               

Истраживања у педагогији, 1/11, Српска академија образовања

Педагогија 1/17, Форум педагога
Педагогија 2/17, Форум педагога
Педагогија 3/17, Форум педагога
Педагогија 4/17, Форум педагога

Педагошка стварност 4/10, Педагошко друштво Војводине
Педагошка стварност 8/11, Педагошко друштво Војводине
Педагошка стварност 1/17, Педагошко друштво Војводине                           
Норма 3/09, Универзитет у Новом Саду
Норма 2/10, Универзитет у Новом Саду

Учење и настава 4/17, Клет, Друштво за развој образовања
Учење и настава 1/15,  Клет, Друштво за развој образовања
Учење и настава 1/16, Клет, Друштво за развој образовања
Учење и настава 3/16, Клет, Друштво за развој образовања           
Нема коментара:

Постави коментар