Припреме за 2. разред

Српски језик
 1. Припрема Невене Радмиловић: Гавран и лисица, 
 2. Припрема Александре и Душана Станковића, Песма за мамине очи,  
 3. Припрема Бојане Дадић: Сликарка зима, 2. разред
 4. Припрема Бојане Дадић: Главни делови реченице, 2. разред
 5. Припрема (Дигитални час): Речца ли
 6. Припреме КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА
Свет око нас

 1. Припрема Љиљане Павловић: Животиње моје околине, тематски дан
 2. Интегративна настава, Бањац, Вилотијевић: Саобраћај, 83.страна
 3. Интерактивна настава Бањац, Вилотијевић: Облик тела живих бића у зависности од средине у којој живе, 100.страна
 4. Припрема егземпларне наставе Бањац, Вилотијевић: Житарице и индустријске биљке, 115.страна
 5. Припрема Данијеле Бјелице: Мерење времена
 6. Припрема Стојковић и други: Мерење времена
 7. Припрема Данијеле Арсић: Разлике и сличности међу живим бићима, 2. разред
 8. Припрема Мирјане Милошевић: Облик, величина, материјал утичу на кретање, 2. разред
 9. Припрема: Дивље животиње, 1. 2. 3.разред
 10. Припрема Дадић и Димић: Гајене и самоникле биљке, 2. разред
 11. Припрема Славице Гомилановић: Веза живе и неживе природе, 100. стр.
 12. Припрема: Индустријске биљке и житарице, 115. стр.
 13. Припрема Милане Гајић: Домаће животиње
 14. Припрема: Својства материјала, (4. страна)
 15. Припрема Љиљане Пејчић: Како да препознам пут, Градови Србије, комбиновано 2. и 4.
 16. Припрема Љиљане Пејчић: Народна традиција, комбиновано 2. и 4. разред
 17. Припрема Свјетлане Поповић: Успостављање везе, час одељенске заједнице
 18. Припрема Свјетлане Поповић: Правила за наш разред, час одељенске заједнице
 19. Припрема Данице Тујкић: Насеља, 2. разред
 20. Припрема Данице Тујкић: Понашање у насељу, 2. разред
 21. Припрема Данице Тујкић: Насеља, утврђивање, 2. разред
 22. Припрема Славке Жилић: Саобраћај
 23. Припрема Милојковић и др. : Саобраћај
 24. Припрема Ксеније Шпановић: Саобраћај у насељу
Математика
 1. Припрема Милице Стефановић: Множење бројем 7
 2. Припрема Сање Делић: Решавање текстуалних задатака, 12. стр.
 3. Припрема Јелене радуловић: Множење са 7
 4. Припрема Миодрага Тадића: Таблица множења
 5. Припрема Ђенђија Пољаковића: Сабирање до 100
 6. Припрема: Сабирање бројева (30 + 2)
 7. Припрема: Испред, иза, између, 2. разред
 8. Припрема Ненада Милошевића: Решавање једначина
 9. Припрема: Дељење, дељеник, делилац, количник, 2. разред
 10. Припреме КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА
Музичка култура
 1. Припрема Марине Праизовић: Митку ноге заболеше, народна игра, (Физичко васпитање), 
 2. Припрема Љиљане Пејчић: Народне песме: Сол ми дај и Ајде Като, 2. и 4. разред
Ликовна култура
 1. Припрема: Израда дечјих инструмената
 2. Припрема: Графити, 2. разред
 3. Припрема Миодрага Тадића: Сликање природе

4 коментара: